• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Lễ Ký kết Thỏa thuận hợp tác trao đổi khoa học giữa Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) và Viện Nghiên cứu Kinh tế, Đại học Hàn Quốc
13/07/2022
      Trên cơ sở mối quan hệ hợp tác trao đổi lâu dài, nhằm tăng cường giao lưu hợp tác quốc tế về khoa học xã hội và nhân văn, dựa trên nguyên tắc ...
Giới thiệu sách: Vai trò của các tổ chức khoa học và công nghệ ngoài công lập trong phát triển cộng đồng hiện nay (Sách chuyên khảo)
10/10/2022
TS. Đỗ Thị Kim AnhNxb. Khoa học xã hội, 2022Đặc trưng vật lý: 285 tr. – 20.5 cm.Kí hiệu kho: 24VV00002536
Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế: "Tăng trưởng xanh vì mục tiêu phát triển con người"
29/07/2021
THƯ MỜIVIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ     Viện nghiên cứu Con người, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cùng với đối tác trong nước (Trung tâm ...
Kế hoạch đầu tư công trung hạn dự kiến giai đoạn 2021-2025
24/07/2021
     (MPI) – Ngày 24/7/2021, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ ...
Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng: Giấy mời Hội thảo Khoa học Quốc tế
24/10/2021
 HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ“QUẢN TRỊ RỦI RO VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ BỀN VỮNG” Thời gian:8h00, ngày 29 tháng 10 năm 2021 (thứ Sáu)Đường dẫn tham dự: ...
Thông báo số 4- Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ VI
21/10/2021
HỘI THẢO QUỐC TẾ VIỆT NAM HỌC LẦN THỨ VITHÔNG BÁO SỐ 4      Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ VI với chủ đề với chủ đề “Việt Nam chủ động hội ...
Bám sát nhiệm vụ, giải pháp để đạt được các mục tiêu của giai đoạn 2021-2025
22/07/2021
      (MPI) - Ngày 22/7/2021, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh, thay mặt Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban ...
Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025
22/07/2021
      (MPI) - Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch ...
Hội thảo quốc tế trực tuyến “Hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia ở Châu Âu: Các xu hướng, chính sách, thách thức và những bài học cho Việt Nam”
10/09/2021
      Chiều ngày 09/9/2021, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Nghiên cứu châu Âu (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức hội ...
Khoa học xã hội và nhân văn góp phần phòng, chống đại dịch COVID-19
01/09/2021
TS. Nguyễn Thị Thu HàViện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Đại dịch COVID-19 là một biến cố thế kỷ, tác động trực tiếp và gián tiếp, trước mắt và lâu ...
Phát triển kinh tế vùng của Việt Nam
12/07/2019
Nhà xuất bản: Khoa học xã hội Năm xuất bản: 2013Số trang: 203Chủ biên: Nguyễn Trọng Xuân Chb.
Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ Văn phòng Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Trung tâm Phân tích và Dự báo, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng
23/08/2021
       Thực hiện Qui định về công tác cán bộ, căn cứ ý kiến của Ban Thường vụ Đảng ủy Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam (Viện Hàn lâm) về việc ...