• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giới thiệu tin: Phát triển hệ thống Logistis phục vụ phát triển kinh tế: Trường hợp vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Nguyễn Thanh Tuấn

Nguyễn Gia Khương

Lương Tình

Nguyễn Hữu Nguyên Xuân

Tóm tắt: Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung (KTTĐMT) có nhiều tiềm năng để phát triển logistics, thúc đẩy liên kết vùng nhằm tạo động lực tăng trưởng kinh tế và phát triển bền vững. Từ lâu các địa phương trong vùng đã sớm nhận thức được lợi ích khi trở thành trung tâm logistics của cả khu vực miền Trung - Tây Nguyên và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, góp phần thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu của vùng và khu vực. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng logistics cũng như sự kết nối giữa hạ tầng thương mại, hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghệ thông tin của vùng KTTĐMT với nội vùng và cả nước chưa cao, chi phí logistics chưa thực sự cạnh tranh. Chính vì thế, vùng chưa khai thác hết lợi thế địa lý và tiềm năng kinh tế, chưa thu hút một cách hiệu quả nguồn hàng từ khu vực Tây Nguyên và các nước Lào, Campuchia, hay Thái Lan. Bài viết này xem xét thực trạng phát triển hệ thống logistics ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, đồng thời chỉ ra những khó khăn, thách thức trong liên kết phát triển hệ thống logistics thời gian qua và đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm đẩy mạnh phát triển hệ thống logistics theo hướng phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội chung của vùng trong thời gian tới.

Từ khóa: Hệ thống Logistics; Phát triển kinh tế - xã hội; Vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung.

Bài đăng trên Tạp chí Phát triển bền vững Vùng số 3 (2022).

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(Tham khảo thông bài viết xin liên hệ trực tiếp:

- Bộ phận Tạp chí Phát triển bền vững Vùng

Email: tcptbvv@gmail.com – ĐT: 84-024-22423138

- Bộ phận Thư viện Viện

Nguyễn Thị Đậm (ĐT: 0986534092, Email: dam.sdin@gmail.com)

----------------------------------------------------------------------------------------------------


Nguồn:BBT Tạp chí Phát triển bền vững Vùng Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết