Tên đơn vị:Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng
Điện thoại cơ quan:(84 -24) 22423047
Fax:(84-24) 6.2730448
Thư điện tử: 
Website:http://irsd.vass.gov.vn
Địa chỉ:Tầng 6, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội