1. TS. Lê Văn Hùng - Bí thư Chi bộ

2. TS. Phạm Thị Thu Phương