• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giới thiệu tin: Liên kết nội vùng trong phát triển kinh tế vùng kinh tế trọng điểm miền Trung

Trần Thị Thu Hương

Tóm tắt: Vùng kinh tế trọng điểm (KTTĐ) miền Trung ở Việt Nam đã được hình thành và phát triển từ rất sớm. Đây là địa bàn chiến lược về kinh tế, chính trị và quốc phòng, an ninh của cả nước. Trong suốt 25 năm thành lập đến nay, bức tranh kinh tế của vùng đã được cải thiện rõ rệt. Tuy nhiên, bên cạnh những tiềm năng to lớn, vùng KTTĐ miền Trung cũng đang đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Một trong những điểm nghẽn lớn nhất ảnh hưởng tới sự phát triển chung của vùng KTTĐ miền Trung chính là liên kết, hợp tác vùng, đặc biệt trong phát triển kinh tế chưa hiệu quả và thực chất. Các chương trình/dự án liên kết liên vùng mang tính lâu dài, chiến lược nhằm khai thác thế mạnh chung của vùng chưa được triển khai nhiều trên thực tế. Bài viết này, bên cạnh việc chỉ ra các nguyên nhân cản trở quá trình liên kết nội vùng, sẽ đưa ra một số gợi ý nhằm tăng cường liên kết giữa các địa phương trong vùng KTTĐ miền Trung giai đoạn 2021-2030.

Từ khoá: Liên kết nội vùng; Liên kết vùng; Vùng KTTĐ miền Trung.

Bài đăng trên Tạp chí Phát triển bền vững Vùng số 3 (2022).

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(Tham khảo thông bài viết xin liên hệ trực tiếp:

- Bộ phận Tạp chí Phát triển bền vững Vùng

Email: tcptbvv@gmail.com – ĐT: 84-024-22423138

- Bộ phận Thư viện Viện

Nguyễn Thị Đậm (ĐT: 0986534092, Email: dam.sdin@gmail.com)

----------------------------------------------------------------------------------------------------


Nguồn:BBT Tạp chí Phát triển bền vững Vùng Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết