• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giới thiệu tin: Gia nhập, rời bỏ, thay đổi quy mô và năng suất của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế tạo Việt Nam

Vũ Hoàng Đạt

Vũ Thị Thư Thư

Tóm tắt: Nghiên cứu sử dụng số liệu tổng điều tra doanh nghiệp do Tổng cục Thống kê tiến hành hàng năm nhằm nghiên cứu quá trình gia nhập, rời bỏ, thay đổi quy mô của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế tạo Việt Nam trong giai đoạn 2010-2019. Kết quả cho thấy, tỷ lệ tồn tại của các doanh nghiệp Việt Nam ở mức tương đối cao. Tuy nhiên, tỷ lệ thay đổi quy mô từ các doanh nghiệp nhỏ và vừa lên doanh nghiệp lớn ở mức thấp, đặc biệt là khu vực tư nhân trong nước. Trong khi đó, có một tỷ lệ nhất định các doanh nghiệp lớn thu nhỏ quy mô xuống nhỏ và vừa. Tỷ lệ thu nhỏ quy mô lớn hơn đáng kể ở các doanh nghiệp tư nhân trong nước. Kết quả phân rã về đóng góp của các quá trình này đến năng suất lao động của các nhóm doanh nghiệp theo quy mô cho thấy, dịch chuyển giữa các nhóm doanh nghiệp đều có tác động tích cực đến năng suất trung bình của các nhóm tiếp nhận. Trong khi đó, việc dịch chuyển từ các doanh nghiệp nhỏ và vừa sang quy mô lớn sẽ làm giảm năng suất trung bình của các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tuy nhiên,việc dịch chuyển các doanh nghiệp quy mô lớn thành doanh nghiệp nhỏ và vừa lại có tác động tích cực đến năng suất trung bình của các doanh nghiệp quy mô lớn.

Từ khóa: Doanh nghiệp nhỏ và vừa; Gia nhập; Năng suất lao động; Ngành công nghiệp chế tạo; Rời bỏ.

Bài đăng trên Tạp chí Phát triển bền vững Vùng số 3 (2022).

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(Tham khảo thông bài viết xin liên hệ trực tiếp:

- Bộ phận Tạp chí Phát triển bền vững Vùng

Email: tcptbvv@gmail.com – ĐT: 84-024-22423138

- Bộ phận Thư viện Viện

Nguyễn Thị Đậm (ĐT: 0986534092, Email: dam.sdin@gmail.com)

----------------------------------------------------------------------------------------------------


Nguồn:BBT Tạp chí Phát triển bền vững Vùng Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết