• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thư mời viết bài Hội thảo khoa học quốc tế: "Tăng trưởng xanh vì mục tiêu phát triển con người"

THƯ MỜI

VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ

     Viện nghiên cứu Con người, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cùng với đối tác trong nước (Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh - GreenlD thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam) và các đối tác quốc tế tổ chức hội thảo khoa học quốc tế: “Tăng trưởng xanh vì mục tiêu phát triển con nguời”.

     Ban tổ chức hội thảo xin trân trọng kính mời các nhà khoa học, các nhà quản lý viết bài theo các nội dung sau đây:

I. Nội dung bài viết:

  • Tăng trưởng Xanh gắn với các mục tiêu phát triển con người như: việc làm, phát triển nguồn vốn con người, gắn với công bằng, an sinh xã hội, hòa nhập xã hội, giảm nghèo đói; tăng trưởng Xanh và các lộ trình, mô hình phát triển kinh tế vì con người;
  • Tăng trưởng Xanh và hài hoà phát triển xã hội; tăng trưởng Xanh đi liền với phát triển bao trùm và văn hóa, nếp sống Xanh;
  • Tăng trưởng Xanh và phát triển năng lượng sạch gắn với mục tiêu bảo vệ môi trường, khí hậu, sức khỏe con người quốc gia trong khu vực và quốc tế;
  • Các mâu thuẫn và thách thức trong phát triển và quản trị xã hội trước yêu cầu tăng trưởng Xanh;
  • Đại dịch Covid-19 và những vấn đề mới đặt ra cho tăng trưởng Xanh vì phát triển con người.

II. Địa điểm dự kiến tổ chức Hội thảo: Hà Nội

III. Thời gian đăng ký và nhận báo cáo

+ Thời hạn đăng ký chủ đề bài viết:  10/8/2021

+ Thời hạn nhận báo cáo toàn văn bài viết: 15/09/2021

IV. Quy cách bài viết

+ Bài viết trình bày trên khổ giấy A4, cỡ chữ 13, font Times New Roman, giãn dòng 1.5 lines

+ Bài viết từ 08 trang A4 trở lên

+ Ngôn ngữ bài viết: tiếng Việt (riêng tên bài, tóm tắt và từ khoá: tiếng Anh)

V. Địa chỉ gửi bài tham luận và liên hệ:

Viện Nghiên cứu Con người, e-mail: qlkh_ihs@yahoo.com.vn, de biết thêm thông tin, xin liên hệ TS. Nguyễn Ngọc Trung, ĐT 0911580107

Viện Nghiên cứu Con người rất mong nhận được sự hợp tác của các nhà khoa học trong và ngoài nước.

Nguồn: Viện Nghiên cứu Con người

Chi tiết thư mời, xin xem file đính kèm


Tập tin đính kèm
Nguồn:https://vass.gov.vn/hoi-nghi-hoi-thao/Thu-moi-viet-bai-Hoi-thao-khoa-hoc-quoc-te-Tang-truong-xanh-vi-muc-tieu-phat-trien-con-nguoi-1267 Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết