• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị tổng kết, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2017-2022 và tập huấn công tác công đoàn năm 2022

Ngày 19/8/2022, tại Hội trường Nhà khách 30/4 thuộc Ban Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình, Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức Hội nghị tổng kết, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2017-2022 và tập huấn công tác công đoàn năm 2022.

     Dự hội nghị, về phía về phía khách mời, có: đồng chí Nguyễn Văn Đông, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam, đồng chí Phan Thanh Lân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Chính sách, Pháp luật và Quan hệ lao động, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình; về phía Công đoàn Viện Hàn lâm, có: PGS.TS. Phạm Minh Phúc, Ủy viên BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm, PGS.TS. Phạm Văn Dương, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm, các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Viện Hàn lâm, cùng các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn các đơn vị thuộc, trực thuộc.

PGS.TS. Phạm Minh Phúc, Ủy viên BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam,

Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm phát biểu khai mạc Hội nghị

       Phát biểu khai mạc Hội nghị, PGS.TS. Phạm Minh Phúc, Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm vui mừng chào đón sự hiện diện của các vị khách mời cũng như đại diện các Công đoàn đơn vị thuộc, trực thuộc Viện Hàn lâm. Đồng chí Phạm Minh Phúc cho biết, sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Viện Hàn lâm lần thứ XX, được sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, sự hỗ trợ, giúp đỡ của Lãnh đạo Viện Hàn lâm và Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Viện Hàn lâm đã luôn nỗ lực và cố gắng vận dụng hiệu quả các quy định, chính sách trong hoạt động công đoàn để vượt qua các thách thức, triển khai tốt các nội dung của Nghị Quyết Đại hội XX Công đoàn Viện Hàn lâm trong tình hình mới. Thông qua Hội nghị này, đồng chí đề nghị các đại biểu thẳng thắn đóng góp các ý kiến để hoàn thiện báo cáo, trong đó tập trung những giải pháp chủ yếu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới đặt ra từ nay đến hết nhiệm kỳ (tháng 7/2023). Về hoạt động tập huấn công tác công đoàn năm 2022, nhiệm vụ này nằm trong Kế hoạch số 52/KH-KHXH ngày 30/5/2022 của Ban Chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm. Qua hoạt động tập huấn, đồng chí mong muốn Ban chấp hành Công đoàn các đơn vị nắm được các nguyên tắc và phương pháp để chủ động hơn trong quá trình tổ chức Đại hội công đoàn cấp cơ sở, tiến tới Đại hội lần thứ XXI Công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028.

PGS.TS. Phạm Văn Dương, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm

trình bày báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XX

      Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe PGS.TS. Phạm Văn Dương, Phó Chủ tịch Công đoàn Viện Hàn lâm trình bày báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu công đoàn Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam lần thứ XX, nhiệm kỳ 2017-2022. Theo đó, Ban chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm cùng đội ngũ cán bộ công đoàn và viên chức, người lao động (VCNLĐ) thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; tích cực rèn luyện, học tập để trở thành người VCNLĐ “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”; đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XX Công đoàn Viện Hàn lâm, cụ thể: 80% cán bộ trong Ban Chấp hành và công đoàn các đơn vị được đào tạo bồi dưỡng, tập huấn về nghiệp vụ công tác công đoàn; trên 90% công đoàn đơn vị đạt tiêu chuẩn vững mạnh, không có công đoàn yếu, kém; việc trích nộp kinh phí công đoàn được 100% các công đoàn đơn vị thực hiện đúng quy định. Các chỉ tiêu quan trọng khác như: tham gia học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, quán triệt các chủ trương đường lối của Đảng và Nhà nước…; triển khai các phong trào thi đua; tổ chức Hội nghị VCNLĐ; tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định; tham gia các hoạt động nhân đạo đều đạt chỉ tiêu theo Nghị quyết XX đã đề ra. Một số hoạt động nổi bật được báo cáo chỉ ra như: (i) Thực hiện kịp thời công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm lo hỗ trợ đoàn viên trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19; hằng năm đều tổ chức các hoạt động tri ân ngày Thương binh - Liệt sỹ; công tác tham gia giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở luôn được duy trì và đạt được hiệu quả tốt; tổ chức tốt Hội thảo đóng góp ý kiến và các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Viện Hàn lâm lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020-2025 v.v…

Đồng chí Phan Thanh Lân - Uỷ viên BTV Liên đoàn Lao động

tỉnh Quảng Bình phát biểu tại Hội Nghị

     Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Thanh Lân chúc mừng những kết quả Công đoàn Viện Hàn lâm đã đạt được, đồng thời chia sẻ một số thông tin cơ bản về Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình như cơ cấu tổ chức, một số kết quả nổi bật cũng như những thuận lợi và khó khăn mà các cấp công đoàn Tỉnh gặp phải. Qua Hội nghị này, thay mặt Liên đoàn lao động tỉnh Quảng Bình, đồng chí Phan Thanh Lân cảm ơn tấm lòng và tình cảm của Công đoàn Viên chức Việt Nam, Công đoàn Viện Hàn lâm đã quan tâm và hỗ trợ cả vật chất và tinh thần cho nhân dân tỉnh Quảng Bình, đặc biệt là những gia đình chính sách, có công với Cách mạng tại địa bàn Tỉnh.

     Trong phần tập huấn công tác công đoàn năm 2022, các đại biểu được nghe 02 báo cáo chuyên đề: Chuyên đề 1 “Quy trình thực hiện công tác nhân sự Đại hội Công đoàn và công tác quy hoạch cán bộ công đoàn” do đồng chí TS. Nguyễn Văn Đông trình bày. Đồng chí khẳng định vai trò của công tác quy hoạch cán bộ công đoàn, đây là khâu quan trọng, nhằm chủ động phát hiện sớm nguồn cán bộ có phẩm chất, năng lực, uy tín, có triển vọng phát triển để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, giới thiệu để bầu cử…, tạo nguồn cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp công đoàn. Trên thực tế, đây là một vấn đề vô cùng khó bởi tính chất đặc thù của của hoạt động công đoàn. Trong quá trình quy hoạch phải chú ý đến hệ số quy hoạch, tiêu chuẩn quy hoạch đối với từng vị trí, cơ cấu…, đặc biệt phải chú ý đến tiêu chuẩn và các đồng chí nhiệt tình, có trách nhiệm đối với công tác công đoàn.

    Chuyên đề 2 “Hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ công đoàn cơ sở và một số điểm cần chú ý trong đại hội công đoàn cơ sở, công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn Viện Hàn lâm” do PGS.TS. Phạm Minh Phúc trình bày. Đồng chí Phạm Minh Phúc nhấn mạnh đến nguyên tắc quy hoạch phải bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng; tuân thủ các quy định của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Công đoàn Viên chức Việt Nam về lãnh đạo công tác cán bộ và phân cấp quản lý cán bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch, chặt chẽ, đồng bộ, liên thông trong hệ thống công đoàn. Qua chuyên đề này, các đại biểu nắm một số nội dung liên quan đến công tác quy hoạch như: chức danh, đối tượng, nhiệm kỳ, hiệu lực, tiêu chuẩn, điều kiện, cơ cấu nhân sự quy hoạch…, và các nội dung cần chú ý khi tổ chức đại hội, nhất là đối với đoàn chủ tịch, tổ thư ký, ban bầu cử trong khi thực hiện nhiệm vụ.

 

 

Đại diện công đoàn một số đơn vị phát biểu và đóng góp ý kiến tại Hội nghị

     Trong phần thảo luận và đóng góp ý kiến, các đại biểu đều đồng tình với nội dung của Báo cáo Tổng kết, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XX Công đoàn Viện Hàn lâm. Đặc biệt, ở một số lĩnh vực hoạt động, Ban chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm đã có nhiều sáng kiến mang lại ý nghĩa thiết thực cho các đoàn viên công đoàn và người lao động. Ngoài ra, một số đại biểu cũng bổ sung một số nội dung như: cần làm rõ hơn nữa một số chỉ tiêu đạt được; phát huy hơn nữa chương trình phúc lợi đoàn viên; nên đưa vào kế hoạch những hoạt động cụ thể hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Viện Hàn lâm diễn ra vào năm 2023; xây dựng cơ chế để động viên, khuyến khích đoàn viên công đoàn tham gia công tác công đoàn hiệu quả hơn v.v…

TS. Nguyễn Văn Đông, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam,

Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

     Phát biểu chỉ đạo trước khi tổng kết Hội nghị, TS. Nguyễn Văn Đông, Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam đánh giá cao những kết quả mà Công đoàn Viện Hàn lâm đã đạt được. Đặc biệt đồng Chí Nguyễn Văn Đông ghi nhận Công đoàn Viện Hàn lâm đã có nhiều sáng kiến trong hoạt động công đoàn, luôn chủ động, sáng tạo và đổi mới để mang lại hiệu quả cao. Một trong những hoạt động đó là việc kết hợp tổ chức một chuỗi hoạt động trong chuyến công tác 5 ngày vừa tổ chức tổng kết, đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn Viện Hàn lâm, vừa hướng dẫn tập huấn công tác công đoàn, đồng thời kết hợp thực hiện công tác thiện nguyện, hỗ trợ trao quà cho các hộ gia đình chính sách, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ… tại hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị. Là đơn vị đặc thù, mọi hoạt động của công đoàn đều gắn liền với công tác chuyên môn như nghiên cứu, đào tạo và tư vấn chính sách, do đó bên cạnh những hạn chế thì Công đoàn Viện Hàn lâm cũng có những thế mạnh riêng mà Công đoàn bạn không có được. Do đó, TS. Nguyên Văn Đông cũng lưu ý Công đoàn Viện Hàn lâm cần khắc phục những hạn chế đồng thời phát huy hơn nữa những thế mạnh hiện có nhằm đảm bảo mục tiêu đề ra. Qua Hội nghị này, đồng chí Nguyễn Văn Đông lưu ý hai vấn đề sau: Thứ nhất, trên cơ sở những ý kiến đóng góp của các đại biểu, BTV và BCH Công đoàn Viện Hàn lâm cần tiếp thu ý kiến và sớm hoàn thiện báo cáo chính trị đại hội nhiệm kỳ tới theo kế hoạch. Thứ hai, sau khi được hướng dẫn công tác quy hoạch cán bộ công đoàn, cũng như chia sẻ về công tác tổ chức đại hội, các công đoàn cơ sở thực hiện công tác quy hoạch nhân sự tại đơn vị mình. Đồng thời, đồng chí Nguyễn Văn Đông chỉ đạo Ban chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm tiếp tục có những hướng dẫn chi tiết hơn nữa (phụ lục, mẫu bảng, biểu…) để từ đó các công đoàn đơn vị hoàn thành tốt nhất công tác đại hội theo đúng nguyên tắc và quy trình. Với những nội dung rất ý nghĩa và thiết thực trong Hội nghị này, đồng chí tin rằng Đại hội đại biểu lần thứ XXI Công đoàn Viện Hàn lâm nhiệm kỳ 2023 - 2028 diễn ra vào năm 2023 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.

Toàn cảnh Hội nghị

     Cũng tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Đông đã trao Quyết định số 207/QĐ-CĐVC ngày 17/8/2022 của Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức Việt Nam công nhận đồng chí Đàm Thị Thư là Uỷ viên Ban Chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm nhiệm kỳ 2017 - 2022, kéo dài đến năm 2023.

    Kết thúc buổi làm việc ngày 19/8/2022, ngày 20/8/2022, Ban Chấp hành Công đoàn Viện Hàn lâm còn có chuyến thăm và trao kinh phí ủng hộ xây nhà tình nghĩa cho bà Nguyễn Thị Hậu (sinh năm 1943, vợ Liệt sĩ Lê Quang Hoanh) hiện sinh sống một mình tại thôn Ninh Lộc, xã Hoa Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình trên cơ sở sự kết nối của Công đoàn Viên chức Việt Nam, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Bình với Liên đoàn Lao động, Phòng LĐ - TB và XH huyện Lệ Thuỷ và Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân xã Hoa Thuỷ.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Hội nghị

Minh Hồng

Nguồn: https://vass.gov.vn/tin-hoat-dong-cong-doan/Hoi-nghi-tong-ket-718


Nguồn:Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan