• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nghiệm thu Đề tài “An ninh việc làm đối với người lao động tại các khu công nghiệp trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”

Từ khóa tìm kiếm: Nghiệm thu đề tài; Cấp Nhà nước; An ninh việc làm; Người lao động; Khu công nghiệp

       Sáng ngày 20/1/2021, tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp Nhà nước (HĐKHCNCNN) đã đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện đề tài An ninh việc làm đối với người lao động tại các khu công nghiệp trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, mã số: KX.01.39/16-20. Đề tài thuộc Ch­ương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp Quốc gia giai đoạn 2016-2020: “Nghiên cứu những vấn đề trọng yếu về khoa học xã hội và nhân văn phục vụ phát triển kinh tế-xã hội” (Chương trình KX.01/16-20). Đề tài do Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng chủ trì, TS. Nguyễn Thị Thanh Hương làm chủ nhiệm.

TS. Nguyễn Thị Thanh Hương - Chủ nhiệm đề tài trình bày báo cáo tại Hội đồng nghiệm thu

         Đề tài An ninh việc làm đối với người lao động tại các khu công nghiệp trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đã hệ thống hóa hệ thống cơ sở lý luận về an ninh việc làm đối với người lao động tại các khu công nghiệp trong bối cảnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa của Việt Nam đồng thời xây dựng khung lý thuyết về an ninh việc làm. Trên cơ sở hệ thống cơ sở lý luận và khung lý thuyết về an ninh việc làm, đề tài đã tiến hành điều tra khảo sát để đánh giá thực trạng an ninh việc làm đối với người lao động tại các khu công nghiệp trong bối cảnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa của Việt Nam, trong đó có rà soát và đánh giá hiện trạng hệ thống chính sách xã hội nhằm đảm bảo an ninh việc làm cho người lao động của Việt Nam trong thời gian vừa qua để chỉ ra được những thành công, hạn chế cũng như nguyên nhân của các hạn chế đó. Dựa trên các kết quả thu được về đánh giá thực trạng an ninh việc làm và thực hiện chính sách về an ninh việc làm đối với người lao động làm việc tại các khu công nghiệp ở Việt Nam, đề tài đã dự báo xu hướng và đề xuất giải pháp chính sách đảm bảo an ninh việc làm đối với người lao động tại các khu công nghiệp trong bối cảnh mới của Việt Nam trong thời gian tới.

Hội đồng nghiệm thu đề tài

         Tại buổi nghiệm thu kết quả thực hiện của đề tài, TS Nguyễn Thị Thanh Hương thay mặt Ban Chủ nhiệm đề tài báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu như: những vấn đề cốt yếu về thực trạng an ninh việc làm qua điều tra khảo sát, thực trạng việc xây dựng, thực hiện chính sách xã hội nhằm đảm bảo an ninh việc làm cho người lao động làm việc tại các khu công nghiệp trong bối cảnh công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước.

        Kết thúc buổi nghiệm thu, Hội đồng khoa học đã thảo luận, xem xét đối với từng nội dung nghiên cứu của đề tài và thống nhất đánh giá các kết quả nghiên cứu đạt được như sau: Các sản phẩm của đề tài đáp ứng chất lượng, vừa có giá trị khoa học vừa có giá trị thực tiễn. Về mặt số lượng và sản phẩm: Đề tài đã thực hiện đầy đủ theo đúng yêu cầu của Hợp đồng nghiên cứu KH&CN đã ký kết. Đề tài đã được Hội đồng Khoa học công nghệ cấp Nhà nước nghiệm thu và đánh giá xếp loại “Đạt”.

          Đề tài tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng nghiệm thu, tiếp tục chỉnh sửa và để hoàn thiện báo cáo theo đúng tiến độ ./.


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết