• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giấy mời tham gia viết bài cho hội thảo khoa học

GIẤY MỜI

THAM GIA VIẾT BÀI CHO HỘI THẢO KHOA HỌC

 

Kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) có vai trò, vị trí quan trọng trong nền kinh tế. Trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động hội nhập quốc tế, phát triển KTTT, HTX tiếp tục thể hiện vai trò, vị trí quan trọng trong nền kinh tế. KTTT mà trọng tâm là HTX là mô hình kinh doanh được đánh giá là tự chủ, dân chủ, bình đẳng và kết nối các xã viên, các hộ gia đình thành một khối mạnh hơn trong kinh doanh. KTTT, HTX là mô hình kinh doanh nằm giữa khu vực kinh tế hộ gia đình và các doanh nghiệp.

Để thảo luận, đánh giá một số vấn đề trong phát triển KTTT, HTX phục vụ cho việc triển khai đề tài cấp Bộ: “Nghiên cứu, tổng kết, hoàn thiện hệ thống lý luận về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã”, Ban tổ chức xin trân trọng kính mời Ông/Bà tham gia viết bài cho Hội thảo khoa học “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã” dự kiến tổ chức vào giữa tháng 7 năm 2021, tại Viện Hàn lâm KHXH Việt Nam, tầng 3, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội.

Một số chủ đề Hội thảo quan tâm như sau:

1) Các lý thuyết phát triển KTTT, HTX;

2) Bản chất, vai trò của KTTT, HTX;

3) Kinh nghiệm phát triển KTTT, HTX ơr một số nước trên thế giới;

4) Một số vấn đề lý luận phát triển KTTT, HTX

5) Một số vấn đề phát triển KTTT, HTX về vai trò, vị trí; mô hình và tổ chức, vấn đề sở hữu và phân bổ nguồn lực; quản trị;

6) Thực trạng và vấn đề phát triển KTTT, HTX ở Việt Nam;

7) Thực trạng và vấn đề phát triển KTTT, HTX trong các lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ, vận tải, công nghiệp, ..vv, ở Việt Nam;

8) Kiến nghị phát triển KTTT, HTX ở Việt Nam.

Nếu Ông/Bà quan tâm nhận lời viết bài, xin trân trọng gửi toàn văn bài viết cho Ban tổ chức trước ngày 07/07/2021 theo địa chỉ email: hangcjs@gmail.com.

Để biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ: TS. Hoàng Minh Hằng, Thư ký khoa học của đề tài. DĐ: 0913009119.

Trân trọng!


Nguồn:https://vass.gov.vn/noidung/hoinghihoithao/Pages/tin-tuc-hoi-nghi-hoi-thao.aspx?ItemID=1253 Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan