• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế ven biển ở các tỉnh Bắc Trung Bộ

Ma Đức Hân

Tóm tắt: Chất lượng nguồn nhân lực có ý nghĩa quan trọng ảnh hưởng đến hiệu quả của các dự án sản xuất, kinh doanh cũng như trong công tác quản lý, điều hành tại khu kinh tế ven biển (KKTVB) ở các tỉnh Bắc Trung Bộ (BTB). Trong bài viết này, tác giả đánh giá những thành tựu và hạn chế của nguồn nhân lực KKTVB ở các tỉnh BTB và chỉ ra nguyên nhân của những thành tựu, hạn chế đó. Từ đó, bài viết đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho phát triển KKTVB ở các tỉnh BTB trong thời gian tới, trong đó tập trung vào các giải pháp xây dựng kế hoạch đào tạo; hoàn thiện cơ chế, chính sách đào tạo; đa dạng hoá phương thức đào tạo và đa dạng hoá việc huy động nguồn kinh phí đào tạo và giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội.

Từ khóa: Bắc Trung Bộ; Khu kinh tế ven biển; Nguồn nhân lực.

.............

Bài đăng trên Tạp chí Phát triển bền vững Vùng số 3(2021).

(Tham khảo thông bài viết xin liên hệ trực tiếp:

- Bộ phận Tạp chí Phát triển bền vững Vùng

Địa chỉ: Tầng 8, Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

- Bộ phận Thư viện Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

Địa chỉ: Tầng 8. Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Nhân viên Thư viện: Nguyễn Thị Đậm (ĐT: 0986534092, Email: dam.sdin@gmail.com)


Nguồn:BBT Tạp chí Phát triển bền vững Vùng Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết