• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Giới thiệu tin: Phát triển du lịch bền vững: Quan điểm và chiến lược phát triển

Bùi Việt Cường

Lê Thị Thu Hiền

Tóm tắt: Phát triển du lịch bền vững (DLBV) là một phần không thể thiếu để hướng đến sự phát triển bền vững (PTBV) cả ở cấp độ toàn cầu, quốc gia, vùng và địa phương. Ở Việt Nam, du lịch được xem là ngành công nghiệp không khói đóng góp lớn cho tăng trưởng kinh tế của đất nước. Bằng phương pháp tổng quan tài liệu, bài viết làm rõ nội hàm khái niệm, các yếu tố ảnh hưởng, cách thức đánh giá và các chiến lược, chính sách phát triển DLBV. Nghiên cứu cho thấy, DLBV bao gồm 3 khía cạnh chính là kinh tế, môi trường, văn hóa - xã hội. DLBV chịu tác động của nhiều nhân tố và cũng có nhiều cách thức khác nhau để đánh giá DLBV. Không có cách thức chung trong chiến lược và chính sách phát triển DLBV nhưng cách tiếp cận có sự chuyển hướng ưu tiên sang tiếp cận từ dưới lên, hoặc kết hợp từ dưới lên với từ trên xuống, với hàm ý tôn trọng tiếng nói, sự tham gia và các sáng kiến cộng đồng.

Từ khoá: Chiến lược phát triển; Du lịch bền vững; Phát triển bền vững.

Bài đăng trên Tạp chí Phát triển bền vững Vùng số 3 (2022).

----------------------------------------------------------------------------------------------------

(Tham khảo thông bài viết xin liên hệ trực tiếp:

- Bộ phận Tạp chí Phát triển bền vững Vùng

Email: tcptbvv@gmail.com – ĐT: 84-024-22423138

- Bộ phận Thư viện Viện

Nguyễn Thị Đậm (ĐT: 0986534092, Email: dam.sdin@gmail.com)

----------------------------------------------------------------------------------------------------


Nguồn:BBT Tạp chí Phát triển bền vững Vùng Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết