• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 và 2011-2020: những điểm giống và khác nhau nhìn từ góc độ phát triển cân bằng vùng

Trần Thị Thu Hương

Tóm tắt: Khép lại thời kỳ Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2020 (viết tắt là Chiến lược 2011-2020), Việt Nam bước vào thời kỳ Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030 (viết tắt là Chiến lược 2020-2030) với bối cảnh mới, cơ hội và những khó khăn, thách thức mới. Nhận diện những thay đổi khó lường có thể xảy đến trong tương lai, Chiến lược 2021-2030 đã đề cập 05 quan điểm; 03 đột phá chiến lược và 10 phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong 10 năm tới. Tinh thần chính của Chiến lược 2021-2030 là “Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước, phát huy mạnh mẽ giá trị văn hoá, con người Việt Nam và sức mạnh thời đại, huy động mọi nguồn lực, phát triển nhanh và bền vững trên cơ sở khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao”. Vậy, so với Chiến lược 2011-2020, Chiến lược 2021-2030 có những điểm giống và khác gì nhìn từ góc độ phát triển cân bằng quốc gia và vùng miền? Chiến lược 2021-2030 có thể gặp những thách thức gì? Bài viết đi sâu phân tích để tìm ra câu trả lời cho những câu hỏi trên.

Từ khóa: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Phát triển cân bằng, hài hòa, bền vững.

.......................

Bài đăng trên Tạp chí Phát triển bền vững Vùng số 3(2021).

(Tham khảo thông bài viết xin liên hệ trực tiếp:

- Bộ phận Tạp chí Phát triển bền vững Vùng

Địa chỉ: Tầng 8, Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

- Bộ phận Thư viện Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

Địa chỉ: Tầng 8. Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Nhân viên Thư viện: Nguyễn Thị Đậm (ĐT: 0986534092, Email: dam.sdin@gmail.com)


Nguồn:BBT Tạp chí Phát triển bền vững Vùng Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết