• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tác động của chuyển dịch cơ cấu tới năng suất lao động ở tỉnh Lào Cai

Tóm tắt: Năng suất lao động là chỉ tiêu quan trọng phản ánh hiệu quả kinh tế, có mối quan hệ với tăng trưởng kinh tế, cải thiện năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Bài viết sử dụng phương pháp phân tích chuyển dịch cơ cấu (shift–share analysis) để phân tích, đánh giá thực trạng và các động lực tăng trưởng năng suất lao động nhằm góp phần đề xuất các gợi ý chính sách đối với tỉnh Lào Cai. Ở tỉnh Lào Cai, sự dịch chuyển của lao động chủ yếu từ những ngành có mức năng suất thấp sang mức năng suất cao hơn (từ nông nghiệp sang công nghiệp - xây dựng và dịch vụ) dẫn tới tăng trưởng NSLĐ. Đóng góp của hiệu ứng nội ngành chưa nhiều phản ánh năng suất lao động trong từng ngành chưa cao

 

Chi tiết tham khảo:

- Bộ phận Tạp chí Phát triển bền vững Vùng

- Bộ phận Thư viện: Nguyễn Thị Đậm - ĐT: 0986.534.092 - Email: dam.sdin@gmail.com


Tác giả: Tác giả: Nguyễn Ngọc Huy ;
Nguồn:Tạp chí Phát triển bền vững Vùng số 3(9)/2020 Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết