• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng trong phát triển bền vững địa phương

Tóm tắt: Mục tiêu chính của bài viết nhằm làm rõ vai trò quyết định của cộng đồng đối với sự phát triển bền vững ở địa phương qua việc tham gia vào hoạt động du lịch sinh thái. Bài viết này sẽ vận dụng cách tiếp cận du lịch sinh thái từ cộng đồng của Nicole Hausle và Wolfgang Strasdas trong việc xác định tài nguyên du lịch và cộng đồng trong quá trình phát triển bền vững. Từ đó, bài viết chỉ ra nguồn tài nguyên du lịch nổi bật của huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, thực trạng hoạt động du lịch cộng đồng và tác động của nó tới đời sống kinh tế - xã hội của cư dân địa phương trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

 

Chi tiết tham khảo:

- Bộ phận Tạp chí Phát triển bền vững Vùng

- Bộ phận Thư viện: Nguyễn Thị Đậm - ĐT: 0986.534.092 - Email: dam.sdin@gmail.com


Tác giả: Tác giả: Nguyễn Thị Minh Thúy ;
Nguồn:Tạp chí Phát triển bền vững Vùng số 3(9)/2020 Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết