• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tác động của hội nhập quốc tế đối với phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới

      Trong bài viết, tác giả trình bày thực trạng phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới tại ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, phân tích và đánh giá tác động của hội nhập quốc tế và mức độ đáp ứng yêu cầu bối cảnh mới của mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới ở ngoại thành Thành phố Hồ Chí Minh. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp hội nhập quốc tế trong thời gian tới.

    Nội dung bài viết tập trung vào một số nội dung chính sau:

    - Tình hình phát triển của HTX NN kiểu mới ở TP. Hồ Chí Minh 

    + Số lượng HTX NN kiểu mới có sự gia tăng đáng kể

    + Cơ cấu ngành nghề của HTX NN đơn điệu

    + Mức độ tham gia vào chuỗi liên kết giá trị nông sản còn thấp

    + Tỷ trọng đóng góp vào HDP của TP. HCM khá thấp

     - Tác nhập của hội nhập quốc tế đối với sự phát triển HTX NN kiểu mới ở TP. HCM

     - Giải pháp hội nhập quốc tế

    Với xu hướng phát triển bền vững trong quá trình hội nhập, TP. HCM chủ trương tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh, thu hít đầu tư nước ngoài, tiếp tục cụ thể hóa và làm sâu sắc mối quan hệ với các đối tác nhằm thúc đẩy các hoạt động ngoại giao kinh tế trong mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Ngoài những tác động tích cực của hội nhập quốc tế về thị trường, chuyển giao khoa học công nghệ tạo động lực chuyển dịch cơ cấu kinh tế - xã hội, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thì bối cảnh này cũng đặt ra những thách thức đối với sự phát triển mô hình HTX NN kiểu mới. Cho nên, cần có những giải pháp thiết thực chủ động hội nhập quốc tế, xây dựng chuỗi giá trị nông sản để đáp ứng yêu cầu bối cảnh mới hiện nay.

Chi tiết xin xem file đính kèm

 


Tập tin đính kèm
Nguồn:Tạp chí Kế toàn và Kiểm toán số 1+2/2021 Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết