• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Những thuận lợi và hạn chế của người lao động khi tham gia nền kinh tế Gig: Nghiên cứu trường hợp nhóm lái xe/giao hàng và giúp việc gia đình công nghệ

ThS. Lê Thu Huyền

Viện Khoa học Lao động và Xã hội,

email: le_thuhuyen1210@yahoo.com.

Tóm tắt: Cho đến nay, nền kinh tế Gig đang ngày càng phát triển nhờ có nền tảng điện toán đám mây, tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh cao và tỷ lệ sở hữu tài sản cá nhân thấp của người tiêu dùng. Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên trong ASEAN cho phép thí điểm mô hình kinh doanh ứng dụng công nghệ kết nối vận tải (Uber, Grab) từ năm 2014. Cùng với đó, sự phát triển mạnh mẽ của các nền tảng lao động số như Be, GoViet, Beamin, Vietnamwork, 24h, Ahamove, Ship60, Loship, Taskee, Jupviec.vn, Giupviectot,… trong những năm gần đây đang tạo ra nhiều việc làm cho người lao động Việt Nam, đặc biệt là lao động trẻ và các nhóm lao động yếu thế trong thị trường lao động truyền thống gồm phụ nữ, người khuyết tật, người di cư, người thất nghiệp. Để hệ thống hóa một số vấn đề lý luận và thực tiễn về việc làm trong nền kinh tế Gig; nhận diện các vấn đề cơ bản về lao động, việc làm trong nền kinh tế Gig ở Việt Nam; đồng thời đề xuất một số hàm ý chính sách đối với việc làm trong nền kinh tế Gig ở Việt Nam đối với nhóm lái xe/giao hàng và giúp việc gia đình công nghệ, năm 2021, Viện Khoa học Lao động và Xã hội đã thực hiện nghiên cứu “Một số vấn đề về việc làm trong nền kinh tế việc làm tự do (Gig Economy) ở Việt Nam”. Để đạt được các mục tiêu nghiên cứu trên, nhóm tác giả đã sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp, bao gồm: (i) tổng quan tài liệu/số liệu thứ cấp; (ii) khảo sát thực địa; (iii) phân tích thống kê và (iv) phương pháp chuyên gia. Với tư cách là thành viên chính viết báo cáo và khảo sát thực địa, trong bài viết này, tác giả sử dụng kết quả khảo sát định lượng 270 lao động là lái xe công nghệ, giao hàng công nghệ và giúp việc gia đình công nghệ2 6F 2 để tính toán và cung cấp những minh chứng nhằm làm rõ những điểm thuận lợi và hạn chế đối với người lao động khi tham gia nền kinh tế Gig. Qua đó, đề xuất một số giải pháp nhằm đảm bảo việc làm và an sinh xã hội cho người lao động Gig.

Từ khóa: Kinh tế chia sẻ; Kinh tế Gig; Lao động Gig.

Nội dung bài viết gồm các phần chính sau:

1. Những thuận lợi đối với người lao động tham gia nền kinh tế Gig

2. Mặt hạn chế đối với người lao động khi tham gia nền kinh tế Gig

3. Một số giải pháp nhằm đảm bảo việc làm và an sinh xã hội cho người lao động tham gia nền kinh tế Gig

Note: Chi tiết bài viết xin vui lòng liên hệ bộ phận Thư viện – Phòng Quản lý khoa học. ĐT và zalo: 0986534092 (Nguyễn Thị Đậm)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết