• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ và kinh tế Gig: Các mô hình kinh tế tối ưu hướng đến sự phát triển bền vững

TS. Triệu Thanh Quang

Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

TS. Lê Thị Thu Hiền

Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

Tóm tắt: Kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế Gig là những mô hình kinh tế mới, được các nhà nghiên cứu và hoạch định chính sách quan tâm nhiều trong thời gian gần đây. Bằng phương pháp nghiên cứu tổng quan các tài liệu thứ cấp, bài viết tập trung phân tích khái niệm, đặc điểm của 03 mô hình kinh tế này và làm rõ mối quan hệ của chúng với các mục tiêu phát triển bền vững. Nghiên cứu cho thấy kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ và kinh tế Gig đều có đặc điểm chung là hướng đến sự tối ưu trong sử dụng các nguồn lực vì mục tiêu phát triển bền vững. Việc thực hiện các mô hình kinh tế này sẽ mang lại những lợi ích và tiềm năng cho sự phát triển bền vững của nhân loại.

Từ khoá: Kinh tế tuần hoàn; Kinh tế chia sẻ; Kinh tế Gig; Phát triển bền vững; Tối ưu nguồn lực.

Nội dung bài viết gồm các phần chính sau:

1. Đặt vấn đề

2. Kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế Gig – các mô hình kinh tế hướng đến sự tối ưu

3. Kinh tế tuần hoàn, kinh tế chia sẻ, kinh tế Gig và phát triển bền vững

4. Kết luận

Note: Chi tiết bài viết xin vui lòng liên hệ bộ phận Thư viện – Phòng Quản lý khoa học. ĐT và zalo: 0986534092 (Nguyễn Thị Đậm)


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết