• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đánh giá thực trạng Đoàn viên thanh niên Chi đoàn tham gia các hệ đề tài, đặc điểm là hệ đề tài cơ sở và đưa ra các đề xuất

Đánh giá thực trạng Đoàn viên thanh niên Chi đoàn tham gia các hệ đề tài, đặc điểm là hệ đề tài cơ sở và đưa ra các đề xuất

      Trong những năm vừa qua Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam cũng có nhiều đóng góp trong hoạt động khoa học và công nghệ đặc biệt là hoạt động khoa học xã hội và nhân văn, góp phần xây dựng đất nước. Trong đó, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam có chức năng nghiên cứu cơ bản những vấn đề phát triển của Việt Nam nhằm cung cấp luận cứ khoa học cho đường lối, chiến lược, quy hoạch và chính sách phát triển; tư vấn chính sách và đào tạo nguồn nhân lực khoa học xã hội chất lượng cao. 5 năm và hàng năm, Viện HLKHVN và các Viện trực thuộc triển khai thực hiện các chương trình, đề tài, dự án điều tra cơ bản, v.v… cấp nhà nước, cấp bộ và cấp viện chuyên ngành (cấp cơ sở).

     Các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở có vai trò quan trọng trong việc đổi mới phương pháp và cách tiếp cận nghiên cứu; nâng cao trình độ quản lý và nghiệp thu theo từng lĩnh vực cho các cơ quan chức năng quản lý và phục vụ khoa học thực hiện các nhiệm vụ cấp cơ sở được giao; khai thác và điều kiện nâng cao trình độ và năng lực nghiên cứu độc lập, tự khẳng định mình cho cán bộ trẻ trên lĩnh vực nghiên cứu khoa học. Cùng với quá trình hình thành và đổi mới của Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, đề tài khoa học cấp cơ sở cũng có sự thay đổi theo các thời kỳ.

      Xét về cả tổ chức và kết quả nghiên cứu thì đề tài cấp cơ sở đã đạt được những thành tích đáng khích lệ: số lượng và chất lượng sản phẩm khoa học ngày càng được nâng lên, hình thức sản phẩm rất đa dạng và phong phú. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được bước đầu trên, thực trạng việc tổ chức thực hiện và quản lý đề tài, nhiệm vụ cấp cơ sở thời gian qua cũng bộc lộ những yếu kém cần khắc phục như: Hệ đề tài cấp cơ sở ở một số đơn vị còn dàn trải, chưa tập trung và bám sát định hướng nghiên cứu của đơn vị đã được xác định; Nhiệm vụ của đề tài cấp cơ sở chủ yếu là nghiên cứu cơ bản nhưng thực tế ở nhiều đơn vị kết hợp nghiên cứu với quá nhiều mục tiêu làm kéo dài thời gian thực hiện và hạn chế chất lượng của đề tài cấp cơ sở; Việc giao đề tài cấp cơ sở, nhiều đơn vị giao cho cá nhân nhưng công tác tổ chức thực hiện, hướng dẫn các thế hệ nghiên cứu viên trẻ còn nhiều hạn chế; kinh phí phân bổ cho đề tài cấp cơ sở ở nhiều đơn vị mang tính chất bình quân theo đầu cán bộ, chưa dựa theo tính chất, quy mô của từng loại hình đề tài nghiên cứu.

    Từ những thực tiễn cho thấy, để đạt hiệu quả cao, Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam cần phải có những biện pháp đổi mới về cách thực hiện cũng như việc quản lý đối với việc thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở:

     - Tiếp tục soạn thảo  lại các văn bản, bổ sung và hoàn thiện quy chế, quy trình quản lý khoa học

    - Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, từng bước hoàn thiện quy trình đăng ký, xét duyệt đề cương, đánh giá thẩm định, phê duyệt dự toán kinh phí, ký kết hợp đồng, tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện hợp đồng

    - Tổ chức nghiệm thu đánh giá kết quả theo đúng hướng coi trọng chất lượng và thanh lý kịp thời hợp đồng thực hiện các đề tài khoa học cấp cơ sở.

   - Có hình thức khen thưởng những đoàn viên tham gia đề tài, hệ đề tài nghiệm thu đạt xuất sắc....


Nguồn:Đoàn Thanh niên Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan