• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xây dựng chiến lược phát triển du lịch bền vững ở Hà Nội

Vũ Tuấn Hưng

Nguyễn Danh Nam

Tóm tắt: Nghiên cứu này sử dụng phân tích định lượng với ma trận đánh giá yếu tố bên trong (IFE) và bên ngoài (EFE) nhằm xác định các định hướng chiến lược phát triển du lịch bền vững của thủ đô Hà Nội. Ngoài ra, nghiên cứu còn sử dụng ma trận SWOT, ma trận QSPM, mô hình quản trị chiến lược toàn diện dựa trên khảo sát 20 cá nhân gồm lãnh đạo, chuyên gia, doanh nghiệp và người dân trong lĩnh vực du lịch. Kết quả nghiên cứu đã tìm ra 6 nội dung định hướng chiến lược nhằm phát triển du lịch bền vững tại thủ đô Hà Nội gồm: chiến lược xúc tiến, quảng bá du lịch; chiến lược phát triển nguồn nhân lực du lịch; chiến lược đa dạng hóa sản phẩm du lịch; chiến lược phát triển du lịch xanh, bền vững; chiến lược thu hút đầu tư trong lĩnh vực du lịch; chiến lược hoàn thiện hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực du lịch.

Từ khóa: Chiến lược phát triển; Du lịch bền vững; Hà Nội.

1. Đặt vấn đề

Với xu thế phát triển kinh tế và hội nhập mang tính toàn cầu, du lịch là một trong những ngành kinh tế mang nhiều nguồn thu cho đất nước. Du lịch có thể đóng vai trò quan trọng trong việc giúp quốc gia đạt các mục tiêu phát triển bền vững mà Liên hợp quốc đã đề ra. Ở Việt Nam, Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị đã khẳng định, phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn. Điều đó cho thấy, du lịch đã thực sự trở thành một ngành kinh tế then chốt cần được đầu tư. Chính vì vậy, du lịch bền vững là một phần quan trọng của phát triển bền vững, phát triển du lịch phải chú ý đáp ứng hài hoà sự bảo tồn và phát triển của các yếu tố kinh tế, xã hội và môi trường. 

Hà Nội là một thành phố có nhiều tiềm năng thuận lợi trong phát triển du lịch. Với lợi thế vị trí địa lý và đa dạng tài nguyên du lịch, trong những năm gần đây, ngành du lịch thủ đô đã có những cố gắng, nỗ lực phát triển với mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của thủ đô và cũng đã đạt được một số kết quả nhất định. Đáng chú ý, năm 2019, tổng lượt khách đến Hà Nội du lịch ước đạt xấp xỉ 29 triệu, tăng 10,1% so với năm 2018. Doanh thu từ du lịch đạt 103.807 tỷ đồng, tăng 34% so với năm 2018 (Tổng cục Du lịch Việt Nam, 2019). Tuy nhiên, việc phát triển du lịch của thủ đô Hà Nội chưa tương xứng với lợi thế so sánh, tiềm năng vốn có và tồn tại một số hạn chế. Trong đó, những hạn chế đang dần bộc lộ từ góc độ phát triển du lịch thiếu bền vững, chưa có tầm nhìn dài hạn. Những hạn chế này đã ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển bền vững của ngành du lịch thủ đô Hà Nội. Vì vậy, cần thiết phải xây dựng một chiến lược phát triển du lịch bền vững cho thủ đô Hà Nội trong thời gian tới.

................

 

Bài đăng trên Tạp chí Phát triển bền vững Vùng số 2(2021).

(Tham khảo thông bài viết xin liên hệ trực tiếp:

- Bộ phận Tạp chí Phát triển bền vững Vùng

Địa chỉ: Tầng 8, Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

- Bộ phận Thư viện Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

Địa chỉ: Tầng 8. Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Nhân viên Thư viện: Nguyễn Thị Đậm (ĐT: 0986534092, Email: dam.sdin@gmail.com)

 


Nguồn:BBT Tạp chí Phát triển bền vững Vùng Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết