• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát triển kinh tế tỉnh Quảng Nam trong tương quan với cả nước trên ba đột phá chiến lược

Lý Đại Hùng

Tóm tắt: Bài viết phân tích quá trình phát triển kinh tế của tỉnh Quảng Nam trong tương quan với cả nước, căn cứ vào sự thay đổi của ba đột phá chiến lược gồm thể chế, nhân lực và cơ sở hạ tầng. Phương pháp nghiên cứu kết hợp định tính và định lượng dựa trên bộ dữ liệu gồm 63 địa phương tại Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2010 đến năm 2019. Kết quả phân tích định tính cho thấy, Quảng Nam đã đạt được kết quả đáng kể trong phát triển kinh tế, thể hiện ở tốc độ tăng trưởng cao hơn cả nước, gắn liền với phân phối thu nhập công bằng hơn so với cả nước. Hơn nữa, theo phân tích định lượng, tỉnh Quảng Nam đang có thành tích về hội tụ thu nhập cao hơn so với mức dự báo của mô hình dựa trên các nền tảng về ba đột phá chiến lược hiện có.

Từ khóa: Kinh tế vùng và địa phương; Hồi quy liên vùng; Quảng Nam; Phát triển kinh tế.

Giới thiệu

Nền kinh tế của tỉnh Quảng Nam đang trong quá trình hướng tới mức phát triển khá của cả nước vào năm 2030, theo tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 22, nhiệm kỳ 2020-2025 (Phan Việt Cường, 2020). Hòa chung với không gian phát triển của cả nước, khi mà các địa phương khác cũng đang đề ra các chỉ tiêu cao về thu nhập bình quân đầu người, mục tiêu về tổng sản lượng nội tỉnh (GRDP) bình quân đầu người đạt 113 triệu đồng của tỉnh Quảng Nam vào năm 2025 đang xếp thứ 5/14 địa phương vùng Bắc Trung bộ và Duyên hải miền Trung, và xếp thứ 24/63 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Thời báo Vnexpress, 2021). Khả năng hiện thực hóa mục tiêu về thu nhập phụ thuộc vào sự chuyển hóa các nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trọng tâm, đặc biệt là ba đột phá chiến lược, vào cuộc sống. Thực tiễn sinh động này đặt ra nhu cầu về việc đánh giá kết quả phát triển kinh tế gắn với ba đột phá chiến lược, gồm thể chế, nhân lực và cơ sở hạ tầng của Quảng Nam.

........................

Bài đăng trên Tạp chí Phát triển bền vững Vùng số 2(2021).

(Tham khảo thông bài viết xin liên hệ trực tiếp:

- Bộ phận Tạp chí Phát triển bền vững Vùng

Địa chỉ: Tầng 8, Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

- Bộ phận Thư viện Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

Địa chỉ: Tầng 8. Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Nhân viên Thư viện: Nguyễn Thị Đậm (ĐT: 0986534092, Email: dam.sdin@gmail.com)


Nguồn:BBT Tạp chí Phát triển bền vững Vùng Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết