• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phát triển hợp tác xã nông nghiệp từ nguồn vốn tín dụng ngân hàng trong bối cảnh hiện nay

Tóm tắt: Bài viết này nghiên cứu chính sách tín dụng của Nhà nước đối với các hợp tác xã nông nghiệp từ năm 2010 trở lại đây và việc triển khai chính sách này trong hệ thống ngân hàng thông qua 10 ngân hàng có dư nợ tín dụng nông nghiệp lớn nhất Việt Nam. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng hoạt động cho vay phục vụ sản xuất kinh doanh của các hợp tác xã nông nghiệp thời gian qua vẫn còn hạn chế, mà nguyên nhân bắt nguồn từ cả các ngân hàng, các hợp tác xã cũng như đặc trưng của sản xuất nông nghiệp. Trên cơ sở đó, tác giả đề xuất một số giải pháp mở rộng quy mô cho vay của hệ thống ngân hàng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển các hợp tác xã nông nghiệp trong giai đoạn tiếp theo.

Từ khoá: Hợp tác xã; Ngân hàng; Nông nghiệp; Tín dụng.

----------------------------------------------------------------

Bài đăng trên Tạp chí Phát triển bền vững Vùng số 4(2021).

(Tham khảo thông bài viết xin liên hệ trực tiếp:

- Bộ phận Tạp chí Phát triển bền vững Vùng

Địa chỉ: Tầng 8, Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

- Bộ phận Thư viện Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

Địa chỉ: Tầng 8. Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Nhân viên Thư viện: Nguyễn Thị Đậm (ĐT: 0986534092, Email: dam.sdin@gmail.com)


Tác giả: TBT_vienhanlam
Nguồn:BBT Tạp chí Phát triển bền vững Vùng Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết