• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp theo đánh giá từ doanh nghiệp: Nghiên cứu doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Đông Nam Bộ

Nguyễn Văn Chiến

Tóm tắt: Đông Nam Bộ được coi là động lực phát triển kinh tế của đất nước, tuy nhiên, đã và đang chịu nhiều tác động tiêu cực của đại dịch Covid - 19. Bài viết sử dụng dữ liệu khảo sát tại 202 doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) năm 2021 để tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp SME tại vùng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, dưới góc độ đánh giá của đại diện doanh nghiệp, các hỗ trợ chính sách từ Chính phủ và cơ chế khuyến khích khen thưởng trong doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực lên hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp; những nhân tố như chất lượng nguồn nhân lực, chế độ đào tạo bồi dưỡng không có mối tương quan với hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp. Nghiên cứu cũng đề ra một số hàm ý chính sách nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp tại Đông Nam Bộ trong bối cảnh đại dịch.

Từ khóa: Chính sách khuyến khích; Doanh nghiệp SME; Hiệu quả kinh doanh; Nhân tố ảnh hưởng.

--------------------------------------------------------

Bài đăng trên Tạp chí Phát triển bền vững Vùng số 4(2021).

(Tham khảo thông bài viết xin liên hệ trực tiếp:

- Bộ phận Tạp chí Phát triển bền vững Vùng

Địa chỉ: Tầng 8, Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

- Bộ phận Thư viện Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

Địa chỉ: Tầng 8. Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Nhân viên Thư viện: Nguyễn Thị Đậm (ĐT: 0986534092, Email: dam.sdin@gmail.com)

 


Tác giả: TBT_vienhanlam
Nguồn:BBT Tạp chí Phát triển bền vững Vùng Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết