• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Cơ cấu lại kinh tế công nghiệp tỉnh Hải Dương theo hướng phát triển bền vững

Phùng Quang Phát

Tóm tắt: Cơ cấu lại kinh tế công nghiệp là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta nhằm thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng, tăng năng suất lao động và năng lực cạnh tranh của ngành công nghiệp trong chuỗi giá trị toàn cầu. Bài viết tiếp cận quá trình cơ cấu lại kinh tế công nghiệp dưới góc độ kinh tế chính trị, gồm các yếu tố của lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất trong công nghiệp. Bằng phương pháp nghiên cứu định tính, kết hợp với thống kê, so sánh, bài viết đã chỉ ra quan niệm, tiêu chí đánh giá, từ đó làm rõ những thành tựu, hạn chế của quá trình cơ cấu lại kinh tế công nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 2016-2020; phân tích nguyên nhân của những hạn chế; đề xuất một số giải pháp đẩy mạnh quá trình cơ cấu lại kinh tế công nghiệp tỉnh Hải Dương theo hướng phát triển bền vững trong thời gian tới.

Từ khóa: Cơ cấu lại kinh tế công nghiệp; Phát triển bền vững.

------------------------------------------------------

Bài đăng trên Tạp chí Phát triển bền vững Vùng số 4(2021).

(Tham khảo thông bài viết xin liên hệ trực tiếp:

- Bộ phận Tạp chí Phát triển bền vững Vùng

Địa chỉ: Tầng 8, Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

- Bộ phận Thư viện Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng

Địa chỉ: Tầng 8. Số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội

Nhân viên Thư viện: Nguyễn Thị Đậm (ĐT: 0986534092, Email: dam.sdin@gmail.com)


Tác giả: TBT_vienhanlam
Nguồn:BBT Tạp chí Phát triển bền vững Vùng Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết