• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Mô hình kinh tế Gig – Lý luận và thực tiễn
ThS. Nguyễn Thị Hải HàĐại học Nội vụ Hà Nội, Bộ Nội vụ,email: haihanguyenvn@gmail,com.