• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Chuỗi giá trị sản xuất chè hữu cơ ở Việt Nam(*)
Nguyễn Việt KhôiNguyễn Bình GiangTô Linh HươngNguyễn Thị Phương LinhVũ Thị Phương AnhTóm tắt: Muốn nâng cao giá trị gia tăng cho ngành chè, thực tiễn ...