• Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
Tìm kiếm
Loại bài viết
Phân loại
Bài viết
Chính sách mua sắm xanh của Chính phủ: kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam
      Tóm tắt:      Phát triển bền vững và bảo vệ môi trường là nhiệm vụ cấp thiết đối với mọi quốc gia trên thế giới. Một công cụ chính sách phổ ...
Chính sách phát triển kinh tế tuần hoàn trong đô thị tại Việt Nam hiện nay
Nguyễn Thị Thục*Tóm tắt: Bài viết hệ thống các chính sách nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn ở khu vực đô thị thành 03 nhóm: (1) các chính ...
Chính sách thích ứng với biến đổi khí hậu tại thành phố Surrey, Canada và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Trần Trọng Nguyên[1] Trần Hoàng Minh [2] Đặng Thùy Nhung[3]Tóm tắt: Thành phố Surreyl là một trong những thành phố có nhiều kinh nghiệm trong việc ...
Chính sách đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ ở vùng Tây Nguyên trong bối cảnh mới
PGS.TS. Hà Đình Thành và PGS.TS. Bùi Quang Tuấn (Đồng chủ biên)Năm xuất bản: 2020Số trang: 390
Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam cùng Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng tiếp GS. Kiyotaka Yokomichi, Phó Chủ tịch Viện Nghiên cứu Chính sách quốc gia Nhật Bản
Sáng ngày 06 tháng 01 năm 2017, tại trụ sở Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, GS.TS. Nguyễn Quang Thuấn Chủ tịch ...
Cơ chế, chính sách liên kết vùng trong ứng phó với biển đổi khí hậu ở Việt Nam
Nhà xuất bản: Chính trị Quốc gia, Sự thật Năm xuất bản: 2017Số trang: 434Chủ biên: Nguyễn Song Tùng Chb.
Giới thiệu sách: Các công cụ kinh tế trong chính sách thúc đẩy tiêu dùng bền vững của dân cư (Sách chuyên khảo)
Tác giả: TS. Lê Thị Thu HiềnMô tả sách: 187 tr. (16x24cm); Nhà xuất bản: Đại học quốc gia Hà Nội, 2021
Hiệu quả chính sách hỗ trợ sinh kế cho người dân Đồng bằng sông Cửu Long qua kết quả khảo sát
Trương Thị Mỹ Nhân Tóm tắt: Sinh kế bền vững được coi là một trong những giải pháp hữu hiệu để đảm bảo thu nhập, ổn định đời sống cho người dân trước ...
Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới, động lực và chính sách phát triển vùng: Lý thuyết, kinh nghiệm và hành động”
Sáng ngày 17/11/2016, tại Hội trường 3C nhà B, trụ sở số 1, Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng (IRSD) thuộc Viện ...
Hội thảo lấy ý kiến chuyên gia về chính sách hỗ trợ, ưu đãi của nhà nước trong Luật Hợp tác xã
       (MPI) – Tiếp tục chuỗi các hoạt động tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13/2002/NQ-TW và Tổng kết 10 năm thi hành Luật Hợp tác xã năm ...
Hội thảo quốc tế: “Mô hình chuỗi cung ứng ngắn và chính sách chuỗi cung ứng ngắn ở một số nước Liên minh Châu Âu: Hàm ý chính sách cho Việt Nam”
Chiều ngày 28/5/2021, tại trụ sở số 1 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội, Viện Nghiên cứu châu Âu (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) tổ chức hội thảo ...
Hội thảo thường niên của Nhóm các nhà Kinh tế Châu Á (Asian Economic Panel) tổ chức tại Hàn Quốc
Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 3 năm 2014, TS. Vũ Quốc Huy, cán bộ Viện Nghiên cứu Phát triển Bền vững Vùng, Viện Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt ...
Hội thảo “Vấn đề mới của Cải cách ở châu Á: Những điểm tương đồng và khác biệt và hàm ý chính sách” tại Yangon, Myanmar
Hội thảo “Vấn đề mới của Cải cách ở châu Á: Những điểm tương đồng và khác biệt và hàm ý chính sách” tại Yangon, Myanmar
Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc gia: Đổi mới, động lực và chính sách phát triển vùng: Lý thuyết, kinh nghiệm và Hành động
 Năm xuất bản: 2016       Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng là tổ chức nghiên cứu khoa học trực thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, ...
Một số hạn chế trong công tác xóa đói, giảm nghèo giai đoạn 2016-2020 và giải pháp khắc phục
Năm 2015, Chính phủ Việt Nam đã ban hành chuẩn nghèo đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2016-2020, đánh dấu bước quan trọng trong quá trình chuyển đổi ...
Nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp đã được ban hành kịp thời với mục tiêu hàng đầu là chăm lo, bảo vệ sức khỏe và sinh mạng của người dân
      (MPI) – Ngày 22/7/2021, tiếp tục Chương trình làm việc của Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VX, trên cơ sở Báo cáo số 238/BC-CP ngày 16/7/2021 ...
Phân tích chính sách: Chìa khóa thành công cho nhà lãnh đạo, quản lý (Sách chuyên khảo)
Tác giả: Vũ Tuấn Hưng Nhà xuất bản: Lao động Năm xuất bản: 2020
Thư mời viết tham luận Hội thảo khoa học quốc gia “Đổi mới, động lực và chính sách phát triển vùng: Lý thuyết, kinh nghiệm và hành động”.
Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Viện Nghiên cứu Phát triển bền vững Vùng tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia với ...